piątek, 16 kwietnia 2010

Spacerem po Krakowie

Rynek Główny

Rynek Główny w Krakowie ma kształt kwadratu o boku 200 metrów i powstał w XII wieku. Powstał po to, aby kupcy mieli gdzie handlować, pozostałością licznych dawniej kramów są znajdujące się w centrum Sukiennice. Do najważniejszych zabytków znajdujących się w jego obrębie należą: Kościół Mariacki i Św. Wojciecha, a także wieża Ratuszowa. Kamienice i pałace otaczające rynek to w większości kilkusetletnie obiekty.
Zamek Królewski na Wawelu

Wzgórze Wawelskie ma wysokość 228m n.p.m. i znajduje się na lewym brzegu Wisły. Pierwsze ślady osadnictwa datuje się tu na środkowy paleolit, czyli około 100 tysięcy lat p.n.e. W VIII i IX wieku zasiedlały go prawdopodobnie plemiona Wiślan. Na przełomie XI i XII wieku powstał tu pierwszy zamek obronny. Przez wieki, z powodów pożarów, grabieży, wojen był wielokrotnie przebudowywany. Na wzgórzu oprócz zamku znajduje się także Katedra św. Stanisława i Wacława.Sprawdź na mapie