środa, 1 maja 2013

Gdańsk: Spacer po Głównym Mieście

Ulica Długa
(w oddali widoczna Złota Brama i Wieża Więzienna)

Po przejściu przez Złotą Bramę znaleźliśmy się na ulicy Długiej, przy której znajduje się Dom Uphagena z XVIII wieku. Był on siedzibą radnego gdańskiego Jana Uphagena. Co ciekawe zabronił on swoim spadkobiercom zmian w wystroju domu. W 1911 roku założono w nim muzeum wnętrz mieszczańskich. Podczas II wojny światowej kamienica została zniszczona. Odbudowano ją wkrótce po wojnie, jednak funkcję muzeum przywrócono dopiero w 1998 roku.


Dom Uphagena

Następnie minęliśmy kamienicę Lwi Zamek wzniesioną w 1569 roku (warto przeczytać również ciekawą historię związaną z właścicielami kamienicy znajdującej się dawniej w miejscu dzisiejszego Lwiego Zamku w serwisie www.ibedeker.pl). Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od dwóch rzeźb lwów umieszczonych nad głównym wejściem. W XVII wieku była zamieszkana przez rodzinę Schwartzwaldów, którzy organizowali w niej spotkania uczonych i artystów. Co ciekawe w 1636 roku mieszkał w niej także król Władysław IV Waza podczas wizyty w mieście. W trakcie II wojny światowej kamienica uległa zniszczeniu, odbudowano ją dopiero w 1953 roku. Aktualnie jest ona siedzibą Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.Lwi zamek

Idąc dalej ulicą długą doszliśmy do Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku
(widok z ulicy Długiej)

Powstał on w 1336 roku i przez kolejne stulecia był nieustannie rozbudowywany. Po pożarze w 1556 roku przebudowano go w stylu renesansowym. Podczas II wojny światowej w wyniku natarcia Armii Czerwonej budynek został znacznie zniszczony, jednak udało się go odbudować. Od 1970 roku mieści się w nim Muzeum Historii Miasta Gdańska (obecna nazwa to Muzeum Historyczne Miasta Gdańska).

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku
(widok z ulicy Długi Targ)

Płaskorzeźba nad wejściem do Ratusza przedstawia
lwy chroniące herb miasta. Co ciekawe jeden z nich
ma głowę odwróconą w stronę Złotej Bramy,
według legendy wypatruje on przyjazdu króla.

W pobliżu Ratusza ulica Długa przechodzi w ulicę Długi Targ, tutaj też znajduje się słynna fontanna Neptuna. Po raz pierwszy uruchomiono ją w 1633 roku. Podczas II wojny światowej fontanna została zdemontowana w celu ochrony przed zniszczeniem. Na swoje miejsce powróciła dopiero w 1954 roku.Fontanna Neptuna


Fontanna Neptuna na tle Dworu Artusa

Pierwszy budynek zwany Dworem Artusa wybudowano w 1350 roku. Jego nazwa pochodzi od legendarnego króla Artura. W XV wieku został zniszczony przez pożar, odbudowano go w 1481 roku. Początkowo należał on do Bractwa świętego Jerzego, później był siedzibą gdańskich bractw kupieckich. Budynek został uszkodzony podczas II wojny światowej w wyniku działań wojsk radzieckich. Aktualnie mieści się w nim oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Dwór Artusa


Złota Kamienica

Złota Kamienica powstała w 1617 roku na zamówienie ówczesnego burmistrza Gdańska Johanna Speymanna. Podobno gościł w niej w 1623 roku król Zygmunta III Waza. Od 1786 roku budynek jest własnością rodziny Steffensów. Niestety podczas II wojny światowej kamienica została zniszczona w wyniku natarcia Armii Czerwonej. Po wojnie budynek odbudowano. Budynek wieńczą cztery figury cnót kardynalnych -  Roztropności, Sprawiedliwości, Męstwa i Umiarkowania.Kamienice na Długim TarguZdobienia kamienic

Z Bramą Zieloną związana jest dość ciekawa historia. Zaczęła się ona od tego, że miasto Gdańsk miało wybudować królewski pałac w zamian za nadane przez króla Kazimierza Jagiellończyka przywileje. Gdańszczanom nie podobał się pomysł częstych wizyt królów w mieście i zwlekali oni z budową obiektu. W końcu zdecydowali się przeznaczyć na królewską rezydencję wybudowaną w 1568 roku Bramę Zieloną. Wybór nie był przypadkowy, bowiem budynek był dość zimny i wilgotny, poza tym znajdował się on przy śmierdzącej wówczas Motławie. To wszystko dość skutecznie zniechęcało władców do zamieszkania w rezydencji - żaden król w niej nie gościł. Od 1880 roku budynek był siedzibą Muzeum Przyrodniczego. Brama została zniszczona podczas II wojny światowej. Odbudowano ją po wojnie. Aktualnie mieści się w niej oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.Brama Zielona

Wszystkie opisane powyżej zabytki znajdują się na tzw. Głównym Mieście, często mylonym ze Starym Miastem, położonym w północnej części dzielnicy Śródmieście. Niestety na Starym Mieście nie odtworzono przed wojennego układu zabudowy, ma dziś ono charakter usługowo-mieszkalny.

Dla głodnych wiedzy:
Dom Uphagena - www.mhmg.gda.pl
Ratusz Głównego Miasta - www.mhmg.gda.pl
Fontanna Neptuna - ibedeker.pl
Dwór Artusa - ibedeker.pl
Dwór Artusa - www.mhmg.gda.pl
Złota Kamienica - ibedeker.pl
Zielona Brama - ibedeker.pl

Sprawdź na mapie

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz